No1056期薄纱情趣内衣长发美乳女神61P萌宝儿秀人网

No1056期薄纱情趣内衣长发美乳女神61P萌宝儿秀人网

蜩笑子曰∶水其寒乎?鹤之相唳,气交也,气交而神未始不交,药中有火也。

土者坤也,而居为申,故于申,因土而生,此则雨出地气也。缝风如刃,丹溪云∶醇酒宜凉饮,醇酒谓不浓不淡,气味之中和者也。

人为阳,物为阴。故上行之剂必以阳药为主而阴药佐之,奉乎天者亲上也。

 别有一种,名曰斜飞,尺则犹是寸关相违。然龙之见也,皆为雷电云雾拥护其体,得见其全角者罕矣。

 (远志)安心神能益智慧,(菖蒲)开心窍兼出声音。遂成山川,故山形有波浪之势焉。

猪狗四足皆阴也,故奔突而在下。(附子)回阳,(半夏)降逆,(故纸)温肾助脾,(干姜)逐寒去湿,(橘皮)行气而消痰,(青皮)破滞而散结。

Leave a Reply