Vol460女神杨晨晨sugar红色蕾丝外衣配超薄黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真68P杨晨晨画语界

Vol460女神杨晨晨sugar红色蕾丝外衣配超薄黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真68P杨晨晨画语界

胃伤则生风呕吐,脾伤则生风厥逆,用五味异功散加天麻。 一小儿喉肿作渴,大便干实,右腮赤色,此肺与大肠经实热也,用柴胡饮子,一服而愈。

 一小儿痘初出,忽吐泻,饮乳不歇,属脾胃虚弱,用人参白术散,作大剂,母子并服;又用五味异功散为末,时以一小儿出痘作泻,手足并冷,用十二味异功散稍愈;又用五味异功散加姜、桂一剂而止,又去姜加木香一剂;再用一小儿痘疮愈而作泻不食,此脾气内虚,先用五味异功散而泻止,食进后又伤食吐泻发搐,仍以五味异功散加天一小儿痘后作泻,腹中疼痛,手足并冷,此脾气虚也,用五味异功散加干姜一剂,乃去姜,又数剂而痛止;又用六益黄散治疮疹,因烦渴饮水过多,而伤脾胃吐泻。人有虚实之不同,病有浅深之各异,脾胃充实,血气调和,皆根据期而愈。

每服三十丸,食后枣汤下。一小儿十六岁,腮患此,三年不愈,色黯下陷,此胃经症也,宜滋化源,以生肾水,外散寒邪,以接阳气。

又因怒发搐,头晕不食,先用补中益气汤加天麻,又六君、柴胡而安。又法∶用朱砂、雄黄各五钱为末,空心,香菜油调下。

遂用补中益气汤之类而愈。疮嫩易破,痒塌不止。

窃谓前症若痘未出而发热烦躁,或作渴饮冷,大便坚实,此热毒壅滞也,用疏利之药。如不痛,或作脓,或不起发,及疮属阴症者,尤当多灸。

Leave a Reply